Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

May 15th, 2014 by 1 Comment | Last Modified: December 29th, 2014

Để thêm user trong vps của bạn, bạn có thể thực hiện theo cách đơn giản sau đây:

Kết nối với VPS qua SSH bằng Putty trên windows hoặc Terminal trên Ubuntu/Mac bằng tài khoản root.

Giả sử bạn cần thêm người dùng hostingaz ta sẽ thực hiện như sau:

Thêm/xóa user trên VPS Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/UbuntuThiết lập quyền cho user hostingaz

tìm đến dòng

thêm vào dưới nó dòng sau:

Ta lưu lại thiết lập bằng cách nhấn Ctrl + X sau đó điền Y và enter

Xóa  user hostingaz khỏi vps

ta dùng lệnh

 Thêm/xóa user trên VPS Centos

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/UbuntuTiếp theo ta thiết lập quyền cho user hostingaz

Tìm đến dòng:

điền thêm vào dưới nó:

Sau đó lưu lại thiết lập bằng cách nhấn Shift + Z + Z
Xóa user hostingaz ra khỏi hệ thống VPS centos
ta dùng lệnh sau:

nếu bạn muốn xóa triệt để tất cả dữ liệu liên quan tới hostingaz ta dùng lệnh

1 Comment
  1. Posted by David

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.