Những cổng quan trọng trong hệ thống Linux

March 24th, 2014 by No comments | Last Modified: May 17th, 2014

Dưới đây là những port cổng quan trong trong Linux VPS/Server

20 – FTP Data (For transferring FTP data)

21 – FTP Control (For starting FTP connection)

22 – SSH(For secure remote administration which uses SSL to encrypt the transmission)

23 – Telnet (For insecure remote administration

25 – SMTP(Mail Transfer Agent for e-mail server such as SEND mail)

53 – DNS(Special service which uses both TCP and UDP)

67 – Bootp

68 – DHCP

69 – TFTP(Trivial file transfer protocol uses udp protocol for connection less transmission of data)

80 – HTTP/WWW(apache)

88 – Kerberos

110 – POP3(Mail delivery Agent)

123 – NTP(Network time protocol used for time syncing uses UDP protocol)

137 – NetBIOS(nmbd)

139 – SMB-Samba(smbd)

143 – IMAP

161 – SNMP(For network monitoring)

389 – LDAP(For centralized administration)

443 – HTTPS(HTTP+SSL for secure web access)

514 – Syslogd(udp port)

636 – ldaps(both tcp and udp)

873 – rsync

989 – FTPS-data

990 – FTPS

993 – IMAPS

1194 – openVPN

1812 – RADIUS

995 – POP3s

2049 – NFS(nfsd, rpc.nfsd, rpc, portmap)

2401 – CVS server

3306 – MySql

3690 – SVN

6000-6063-X11

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.