Cài đặt LMD (Linux Malware Detect) và ClamAV để scan malware trên VPS

July 15th, 2015 by No comments | Last Modified: July 15th, 2015

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LMD (Linux Malware Detect) trên VPS/Server của bạn. LMD là công cụ rất tôt để bảo vệ và tự động xóa malware trên VPS và Server.

Cài đặt LMD (Linux Malware Detect) - Maldet để bảo vệ và xóa malware trên VPS

Cài đặt LMD (Linux Malware Detect) – Maldet để bảo vệ và xóa malware trên VPS

Xem thêm: Hướng dẫn bảo vệ VPS/Server chống lại DDOS bằng cách cài đặt và cấu hình CSF Firewall

Bạn cần login vào VPS qua SSH với quyền root. Quá trình cài đặt rất nhanh và dễ dàng.

1. Cài đặt Linux Malware Detect

Ta bắt đầu cài đặt nhé:

LMD sẽ tự động tạo một Cronjob trong thư mục /etc/cron.daily/maldet để LMD tự động chạy.

2. Cấu hình Linux Malware Detect

  • email_alert=1: Bật chức năng thông báo qua email
  • mail_addr=”your@email.com”: Nhập email của bạn
  • quar_hits=1: Trong quá trình scan, nếu phát hiện malware, LMD sẽ move file nhiễm sang thư mục cách ly của LMD.
  • quar_clean=1 : LMD sẽ clean nếu phát hiện malware
  • clam_av=1 : Sử dụng clamAV làm scan engine nếu trên VPS có cài đặt ClamAV

3. Lệnh sử dụng Linux Malware Detect

Để scan một thư mục cụ thể trên VPS, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

bạn tùy thay /home/domain.com bằng đường dẫn folder của bạn.

Update LMD bằng lệnh:

Lệnh View report:

4. Cài đặt ClamAV

Để Scan Mailware hiệu quả hơn, bạn nên cài thêm ClamAV.  Sau khi cài đặt ClamAV, khi scan bằng LMD, LMD sẽ sử dụng ClamAV làm engine scan nhằm tăng tốc độ và hiệu quả scan.

Cài đặt ClamAV trên Ubuntu, Debian:

Cài đặt ClamAV trên Centos:

 

Linux Malware Detect và ClamAV đã được tích hợp vào VPSSIM. Vì vậy, nếu VPS bạn sử dụng VPSSIM để cài đặt và quản lý VPS, quá trình cài đặt LMD và scan VPS sẽ đơn giản và hoàn toàn tự động.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.