Sử dụng chức năng kiểm tra tình trạng server của VPSSIM

VPSSIM có tích hợp sẵn chức năng kiểm tra tình trạng VPS. Sau khi chạy chức năng này, VPSSIM sẽ chạy các bài check và thông báo kết quả cho bạn.

Sử dụng chức năng kiểm tra tình trạng server của VPSSIM

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Server Status

Kết quả:

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Server Status 
=========================================================================
IP: 108.61.150.186 - Disc Free: 156775 MB
-------------------------------------------------------------------------
PHP Status: Running
PHP version: 7.0.26 
Nginx Status: Running
nginx version: nginx/1.12.2
MySQL Status: Running
-------------------------------------------------------------------------
PhpmyAdmin Link: On
File Manager: Not Install 
Net2FTP: Not Install 
NetData: Not Install 
-------------------------------------------------------------------------
Zend Opcache: On | Ram Usage: 40 MB | Auto Clear Time: 60 S
Memcached: Stopped
Redis: running 
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall: Installed but Disable
-------------------------------------------------------------------------
Auto Run VPSSIM (Khi Login SSH): TAT
-------------------------------------------------------------------------
eMail thong bao Login: BAT | eMail: im@oanh.win
-------------------------------------------------------------------------
Total website: 13 | Website Has Data: 8 | Website No Data: 5 
=========================================================================
Connections to: 80 Port: 3 | 443 Port: 26
=========================================================================
Server Uptime: 1:25 2 - CPU Load Average: 0.54 0.31 0.34
RAM: 5855 MB - Free: 2083 MB - Cached: 3299 MB || Free buffers: 2012 MB
Swap: 5887 MB - Swap free: 5887 MB
=========================================================================
Nhan [Enter] de quay tro lai VPSSIM menu ...

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN