Cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 12.04

May 30th, 2014 by No comments | Last Modified: May 30th, 2014

Để cài đặt được LEMP trên VPS Ubuntu cần có quyền quản trị hệ thống cao nhất. Vì vậy chúng ta cần phải có tài khoản root của hệ thống.

Cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 12.04

 

Bây giờ ta bắt đầu cài đặt nhé.

1. Update Apt-get

để việc cài đặt diễn ra không bị lỗi bạn cần phải cập nhật hệ thống trước khi cài đặt

2. Cài đặt Nginx

sau khi cài đặt xong Nginx, ta chạy nginx bằng lệnh:

Vậy là ta đã cài đặt xong Nginx. Nó đã được chạy và bây giờ kết nối tới địa chỉ VPS trên trình duyệt sẽ qua công 80. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt MySQL.

3. Cài đặt MySQL

Để cài đặt MySQL chúng ta sử dụng lệnh sau:

Khi quan trình cài đặt hoàn tất, chúng ta sẽ cài đặt MySQL system tables:

Bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bảo mật cho MySQL

Ta gõ enter nhé, vì mật khẩu ta chưa đặt mà.

Tiếp theo đặt mật khẩu root của MySQl. Ta gõ mật khẩu 2 lần. bạn nên đặt mật khẩu có cả chữ in hoa và chữ thường, thêm một vài ký tự đặc biệt và số nữa cho an toàn. Ví dụ: iLov&yo898!U. Tránh đặt các mật khẩu đơn giản như 123456….
Sau bước này, khi được bạn sẽ điền Y và enter hết nhé !

Sau khi cài đặt MySQL xong ta sẽ tiến hành cài đặt PHP-FPM

4. Cài đặt PHP-FPM

Sau khi cài đặt xong, ta tiến hành config php

tìm dòng cgi.fix_pathinfo=1, ta sửa thành

Lưu lại (Ctlr + O) và thoát ( Ctlr + X)

tiếp theo:

tìm dòng listen = 127.0.0.1:9000 thay bằng dòng: /var/run/php5-fpm.sock.

Lưu lại (Ctlr + O) và thoát ( Ctlr + X)

Restart php-fpm:

5. Cấu hình Nginx

Tìm và thay đổi cài đặt như bên dưới. Chú ý các phiên bản Ubuntu mới hơn sử dụng ‘htm’ thay vì ‘www’ nên bạn cần chỉnh lại cài đặt tương ứng.

Một số thay đổi:

Thêm index.php
Thay đổi server_name thành tên miền
Chỉnh sửa đường dẫn cho phù hợp với permalink của WP
Chỉnh lại nội dung trong phần cài đặt “location ~ \.php$ {“

Lưu lại (Ctlr + O) và thoát ( Ctlr + X)

6. Tạo php info file

thêm vào:

Lưu lại (Ctlr + O) và thoát ( Ctlr + X)

Khởi động lại nginx

Bây giờ bạn có thể xem thông tin của nginx và php-fpm bằng cách truy cập: http://youripaddress/info.php

7. Cài đặt PHPmyadmin

Ta đưa lệnh vào thư mục www hoặc html tùy phiên bản Ubuntu
/usr/share/nginx/www/ hay /usr/share/nginx/html/

Từ bây giờ bạn có thể truy cập vào phpmyadmin theo địa chỉ

http://yourip/ten_ban_muon

 

Vậy là bạn đã cài đặt xong LEMP trên VPS Ubuntu.

Chúc bạn thành công.

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.