Hướng dẫn tạo các Cron job cơ bản

June 2nd, 2014 by 8 Comments | Last Modified: October 1st, 2014

Một người quản trị mạng linux thường biết rõ tầm quan trọng của việc tạo những task để nó chạy tự động trên server. Bằng cách sử dụng các lệnh trong Linux Cron ta có thể tạo những task chạy vào những giờ cụ thể đặt trước, như vào giờ nào trong ngày, vào giờ nào trong ngày vào thứ mấy trong tuần…. Trong bài viết này, chúng ta cùng bàn về 13 ví dụ về Crontab để thiết lập thời gian cho VPS/server thực hiện các lệnh hay các bash script chúng ta tạo ra từ trước. Các task  này có thể là các lệnh hay là các script backup chúng ta sử dụng để backup vps/server tự động hàng ngày.

Update:  HostingAZ.VN mới cập nhật tiện ích  tạo Crontab bằng GUI.

Bạn truy cập http://cronjob.hostingaz.vn  để tạo lệnh Crontab cực kỳ đơn giản.

 

Hướng dẫn tạo các Cron job cơ bản

1. Định dạng của Linux Crontab

MIN HOUR DOM MON DOW CMD

Field Giải thích Giá trị cho phép
MIN phút 0 to 59
HOUR Giờ 0 to 23
DOM Ngày trong tháng 1-31
MON Tháng 1-12
DOW Ngày tron tuần 0-6
CMD Lệnh Các lệnh có thể thực hiện.

2.  Tạo một tác vụ hoạt động vào một giờ cụ thể

Giả sử bạn đã tạo một shell script để backup dữ liệu website. Bây giờ ta sẽ thiết lập để cho nó chạy vào ngày 10 tháng 6 lúc 08:30 sáng nhé

30 – phút 30
08 – lúc 8 giờ
10 – ngày mùng 10
06 – tháng 6
* – hàng ngày trong tuần

3.  Tạo 1 tác vụ thực hiện 2 lần trong một ngày

Trong ví dụ này ta sẽ cho một script thực hiện 2 lần vào 11:00 và 16:00 hàng ngày.

00 – phút 00
11,16: 11 giờ sáng và 16 giờ chiều
* – hàng ngày
* – hàng tháng
* – tất cả các ngày trong tuần

4. Tạo một tác vụ chỉ thực hiện vào các giờ cụ thể

Ta sẽ cho script chạy từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều tất cả các ngày trong tuần

00 – phút 00
09-18 – 9 giờ sáng, 10 giờ sáng, 11 AM, 12 AM, 1 giờ chiều, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM
* – hàng ngày
* – hàng tháng
* – hàng tuần

5. Tạo  một tác vụ chỉ thực hiện vào các giờ cụ thể từ thứ 2 đến thứ 6

00 – phút 00
09-18 – 9 giờ sáng, 10 giờ sáng, 11 AM, 12 AM, 1 giờ chiều, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM
* – hàng ngày
* – hàng tháng
1-5 – thứ 2, thứ 3 , thú 4, thứ 5, thứ 6 (Tất cả các tuần)

6.  Xem các Crontab đã tạo

7.  Cách  chỉnh sửa các crontab

sau khi chỉnh sửa xong bạn thoát ra bằng :wq. dòng thông báo bạn đã edit thành công

8.  Thiết lập tác vụ chạy từng phút

9.  Tạo một tác vụ chạy 10 phút 1 lần

10. Một số giá trị thời gian cho Crontab

Keyword Equivalent
@yearly 0 0 1 1 *
@daily 0 0 * * *
@hourly 0 * * * *
@reboot chạy lúc khởi động.

11.  Tạo một tác vụ chạy vào phút đầu tiên của năm

12.  Tạo một tác vụ chạy vào phút đầu tiên của tháng

Tạo một tác vụ chaỵ hàng ngày
tác vụ xóa log sử dụng cleanup-log shell, bắt đầu lúc 00:00 hàng ngày

13. Tạo một tác vụ chạy khi khởi động lại

@reboot CMD

 

 

 

8 Comments
 1. Posted by Truong Thanh Tuan
 2. Posted by sơn
  • Posted by Nguyễn Oánh
   • Posted by hoang
    • Posted by Nguyễn Oánh
 3. Posted by
  • Posted by Nguyễn Oánh

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.