Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) với PHP 5.5 trên VPS Ubuntu

Posted on: 02/07/2014 Last Updated: 02/07/2014 2 Comments

Trong bài viết trước mình có trình bày về cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên VPS/Server Ubuntu bằng một lệnh duy nhất bằng cách sử dụng gói lệnh Tasksel. Nhưng khi sử dụng Tasksel ta được LAMP Server với PHP phiên bản 5.3. Cách dưới đây sẽ giúp bạn cài đặt LAMP server với PHP phiên bản 5.5 .

APM

Cài đặt php 5.5

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y python-software-properties
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y php5


Tiếp theo ta cài đặt Apache

$ sudo apt-get install -y apache2
$ sudo apt-get install -y libapache2-mod-php5


Cài đặt MySQL

$ sudo apt-get install -y mysql-server
$ sudo apt-get install -y php5-mysql


Tiếp theo ta cài đặt phpmyadmin để quản lý MySQL dễ dàng hơn

sudo  apt-get  install  phpmyadmin

truy cập phpmyadmin ở đia chỉ

http://IP_VPS/phpmyadmin

Vậy là ta đã cài đặt xong LAMP Server với PHP 5.5

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
2 Comments
  1. Nguyễn Oánh Posted by Tua (18 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (134 comments)

Commments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks. Click here to cancel reply.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN