Sửa lỗi 413 Request Entity Too Large Error and Solution trên Nginx

October 1st, 2014 by 8 Comments | Last Modified: October 1st, 2014

Khi bạn upload file có dung lượng khá cao ở website nằm trên server sử dụng Nginx làm webserver hoặc sử dụng nginx làm reverse proxy thì xuất hiện lỗi

Nginx 413 Request Entity Too Large

Lỗi này xuất hiện do dung lượng file bạn upload lớn hơn config trong cấu hình Nginx và Php.ini.
sua loi 423 nginx

Trước tiên ta sẽ config cấu hình Nginx

Bạn edit file nginx.conf. Tùy theo bạn lựa chọn cách cài đặt Nginx khác nhau mà nginx.conf có thể chọn lệnh như bên dưới. Nếu bạn dùng HZserver thì nginx.conf nằm trong /etc/nginx

hay

hoặc có thể edit file này bằng cách dùng các trình edit text như gedit, notepad … nginx trong các folder trên.

Bạn chỉnh sửa nâng giá trị của client_max_body_size lên giá trị cao hơn. Nếu chưa có giá trị này trong nginx.conf, bạn có thể thêm vào trong .

ví dụ:

sau khi lưu lại, ta khởi động lại Nginx để thay đổi có hiệu lực

 

Tiếp theo ta sẽ config lại php.ini (không bắt buộc )

Ta sẽ chỉnh các giá trị sau trong php.ini . Bạn tăng lên cho phù hợp với nhu cầu của mình

Xem thêm:

 

Chúc bạn thành công.

8 Comments
 1. Posted by hoang
  • Posted by Nguyễn Oánh
 2. Posted by Nguyen Xuan Giang
  • Posted by Nguyen Xuan Giang
   • Posted by Nguyễn Oánh
  • Posted by Nguyễn Oánh
 3. Posted by Thịnh
  • Posted by Nguyễn Oánh

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.