Hướng dẫn Disable Firewalld và sử dụng Iptables trên Centos 7

October 26th, 2014 by 4 Comments | Last Modified: October 26th, 2014

Ở Centos 7, firewall mặc định đã được chuyển sang firewalld thay cho Iptables .  Nếu bạn vẫn muốn sử dụng Iptables trên Centos 7 thì bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để disable  Firewalld và sử dụng Iptables.
Dưới đây là so sánh điểm khác nhau giữa hai service này.  Mình để nguyên tiếng Anh cho chính xác:

+ The iptables service stores configuration in /etc/sysconfig/iptables while firewalld stores it in various XML files in /usr/lib/firewalld/ and /etc/firewalld/. Note that the /etc/sysconfig/iptables file does not exist as firewalld is installed by default on Red Hat Enterprise Linux.
+ With the iptables service, every single change means flushing all the old rules and reading all the new rules from /etc/sysconfig/iptables while with firewalld there is no re-creating of all the rules; only the differences are applied. Consequently, firewalld can change the settings during runtime without existing connections being lost.

huong dan Iptables centos 7

Cài đặt các gói Iptables

Disable dịch vụ firewalld :

Để iptables và ip6tables tự khởi động khi boot

Stop dịch vụ firewalld

Start iptables và ip6tables

Từ bây giờ bạn có thể chạy lệnh system-config-firewall hoặc  iptables mà không gặp lỗi gì cả.

4 Comments
  1. Posted by VINHTQ
  2. Posted by Đình Chính
    • Posted by Nguyễn Oánh

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.