Hướng dẫn cài đặt VPSSIM trên VPS Centos 6 & 7

Trong bài trước mình có giới thiệu về trình quản lý VPS VPSSIM. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt VPSSIM trên VPS. Đây là bài tiếp theo trong loạt bài về hướng dẫn cài đặt và sử dụng VPSSIM để quản lý Server/VPS.

 Chuẩn bị Server

 1.  VPS sử dụng hệ điều hành Centos 6 hoặc 7 phiên bản 32 hoặc 64 bít đều được . Ram thì từ 512 trở lên.   HostingAZ.VN khuyến khích bạn sử dụng nhà cung cấp VULTR. Hiện nhà cung cấp này đang miễn phí 50 USD để bạn dùng VPS trong 2 tháng. Click vào đây để chuyển tới trang khuyến mại.
 2. Chuẩn bị phần mềm PUTTY để kết nối SSH tới VPS nếu bạn sử dụng Windows. Trên Ubuntu/Mac thì bạn có sẵn Terminal, gọi bằng phím tắt Ctlr + ALT + T là lên. Xem hướng dẫn đăng nhập vào VPS qua  SSH.
 3. VPSSIM có chức năng tạo swap tự động. Vì vậy, sau khi cài đặt xong VPSSIM, bạn có thể tạo swap rất đơn giản và nhanh chóng mà không cần tạo trước.

Lệnh Cài đặt VPSSIM

yum -y install wget ; wget  https://hostingaz.vn/install ; chmod +x install ; bash install

Hướng Dẫn Cài Đặt VPSSIM

Login SHH vào server bằng tài khoản root sau đó copy lệnh cài đặt và enter

[root@centos6 ~]# yum -y install wget ; wget https://hostingaz.vn/install ; chmod +x install ; bash install

Tiếp theo lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng:

=========================================================================
VPSSIM Ho Tro Centos 6 (32 - 64 Bit) & Centos 7
-------------------------------------------------------------------------
Ban nen su dung Centos 6 - 64 bit de Server co hieu suat tot nhat.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM ho tro 2 ngon ngu: Tieng Anh va Tieng Viet. 
-------------------------------------------------------------------------
Trong qua trinh su dung, ban co the thay doi ngon ngu ngon ngu bang chuc 
-------------------------------------------------------------------------
nang [ Change VPSSIM Language ] trong [ Update System ].
=========================================================================
           Chon Ngon Ngu Cho VPSSIM
=========================================================================
1) Tieng Viet
2) Tieng Anh
3) Huy Bo
Nhap lua chon cua ban: 1

VPSSIM có tích hợp chức năng chuyển đổi ngôn ngữ English – Việt Nam, nếu muốn thử ngôn ngữ còn lại, bạn có thể chuyển đổi rất đơn giản trong qúa trình sử dụng VPSSIM.

Tiếp theo:

==========================================================================
Mac dinh server se duoc cai dat PHP 5.6. Neu muon su dung phien ban PHP
--------------------------------------------------------------------------
dung chuc nang [ Change PHP Version ]trong [ Update System ] cua VPSSIM. 
--------------------------------------------------------------------------
PHP Versions support: PHP 7.1, PHP 7.0, PHP 5.6, PHP 5.5 & PHP 5.4
--------------------------------------------------------------------------
MariaDB Versions support: 10.2, 10.1 & 10.0.
==========================================================================
Thong Tin Server: 
--------------------------------------------------------------------------
Server Type: kvm
CPU Type: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v2 @ 2.40GHz
CPU Core: 1
CPU Speed: 2399.998 MHz
Memory: 490 MB
Disk: 20G
IP: 104.131.10.75
--------------------------------------------------------------------------
Dien Thong Tin Cai Dat: 
==========================================================================
Nhap Phpmyadmin Port [ENTER]: 999
--------------------------------------------------------------------------
Nhap dia chi email quan ly [ENTER]: im@oanh.win
-------------------------------------------------------------------------
Mat khau root MySQL toi thieu 8 ki tu va chi su dung chu cai va so.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau root MySQL [ENTER]: matkhau8kytu

Tiếp theo lựa chọn phiên bản MariaDB

==========================================================================
Lua chon phien ban MariaDB
==========================================================================
1) MariaDB 10.0 
2) MariaDB 10.1
3) MariaDB 10.2
Nhap lua chon cua ban: 2

Mặc định khi cài đặt, VPSSIM sẽ cài đặt PHP 5.6  và MariaDB  Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản PHP khác, sau khi cài đặt xong, vào Update System => Change PHP Version và chọn phiên bản PHP bạn muốn sử dụng.

Phpmyadmin Port:  Port của phpmyadmin và download các file như backup, csr… Port này không được trùng với các port đang sử dụng. Xem list port tại đây

eMail Quản lý: VPSSIM sẽ gửi thông tin quản lý và lưu ý khi sử dụng VPSSIM vào email này. Đồng thời, mỗi khi VPS có đăng nhập SSH, VPSSIM cũng tự động gửi cảnh báo đăng nhập vào email này luôn.

MariaDB Version: Lựa chọn phiên bản MariaDB bạn muốn sử dụng.

Tiếp theo,  xác nhận thông tin.

==========================================================================
VPSSIM Se Cai Dat Server Theo Thong Tin:
==========================================================================
eMail Quan Ly: im@oanh.win
--------------------------------------------------------------------------
phpMyAdmin Port: 999
--------------------------------------------------------------------------
phpMyAdmin Version: 4.7.4
--------------------------------------------------------------------------
MariaDB Version: 10.1
--------------------------------------------------------------------------
Mat khau tai khoan root MySQL: matkhau8kytu
--------------------------------------------------------------------------
Nginx Version: 1.12.2
--------------------------------------------------------------------------
PHP Version: 5.6
--------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Version: 3.9.0
==========================================================================
1) Dong Y
2) Khong Dong Y
Nhap lua chon cua ban: 1

Sau đó, mọi việc cài đặt sẽ hoàn tất.

==========================================================================
VPSSIM da hoan tat qua trinh cai dat Server. 
==========================================================================
Lenh goi VPSSIM: vpssim
--------------------------------------------------------------------------
Link phpMyAdmin: http://104.131.10.75:999
--------------------------------------------------------------------------
Quan Ly Zend Opcache: http://104.131.10.75:999/ocp.php
--------------------------------------------------------------------------
Quan Ly Memcached: http://104.131.10.75:999/memcache.php
--------------------------------------------------------------------------
Xem Server Status: http://104.131.10.75/status.php
--------------------------------------------------------------------------
Thong tin username & password bao ve phpMyAdmin, ocp.php, status.php ...
--------------------------------------------------------------------------
Username: im | Password: 26064f
--------------------------------------------------------------------------
Thay thong tin dang nhap nay: VPSSIM menu ==> User & Password Mac Dinh. 
==========================================================================
Thong tin quan ly duoc luu tai: /home/VPSSIM-manage-info.txt 
--------------------------------------------------------------------------
va gui kem luu y su dung VPSSIM toi: im@oanh.win
==========================================================================
Server se tu khoi dong lai sau 3 giay....

Khi hoàn thành cài đặt server, VPSSIM sẽ show các link quản lý và Username và mật khẩu truy cập các link này.

Username và Mật khẩu được tạo ngẫu nhiên theo rule: Username là email quản lý bạn nhập loại bỏ @domain.com Mật Khẩu: 6 ký tự bất kỳ.

Bạn có thể thay user và mật khẩu mới bằng chức năng Tạo User Và Mật Khẩu Mặc Định trong phần Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ Folder của phần Tiện Ích – Addons.

Thông thường, email gửi từ Server vừa cài đặt VPSSIM sẽ vào mục SPAM, bạn phải vào folder SPAM tìm email thông tin cài đặt từ VPSSIM nếu không tìm thấy email này trong INBOX.

Huớng dẫn chạy VPSSIM

Sau khi VPS khởi động lại, truy cập SSH vào VPS và chạy lệnh:

vpssim

VPSSIM shơw:

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (3.9.0)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
 1) Them Website & Code		 16) Quan Ly IPtables Firewall
 2) Xoa website			 17) Quan Ly BitTorrent Sync
 3) Backup & Restore Code	 18) Quan Ly VPS Backup
 4) Quan Ly Database		 19) Linux Malware Detect
 5) Quan Ly phpMyAdmin		 20) Cai Dat File Manager
 6) Quan Ly Zend OPcache	 21) Cai Dat Net2FTP
 7) Quan Ly Memcached		 22) Cai Dat NetData
 8.) Quan Ly Redis Cache		 23) Cai Dat SSL (Let's Enctypt)
 9) Quan Ly FTP Server		 24) Cai Dat SSL (PaidSSL)
10) Quan Ly Swap		 25) Check & Block IP DOS
11) Quan Ly Cronjob		 26) Tien ich - Addons
12) Quan Ly File Log		 27) Update System
13) Config Cau Hinh PHP		 28) Clear All Caches
14) WordPress Blog Tools	 29) User & Password Mac Dinh
15) Quan Ly CSF Firewall	 30) Server Status
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):

Nếu gặp khó khăn, bạn cứ  comment nhé !

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

 

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:
1 Comment
 1. Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2788 comments)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN