Tìm hiểu lệnh host để tra cứu thông tin DNS domain trên VPS

December 7th, 2014 by No comments | Last Modified: December 7th, 2014

Trên Linux có tích hợp các công cụ tra cứu DNS sẵn có, trong một vài trường hợp ta có thể sử dụng luôn mà không cần đến các dịch vụ của các trang web như whois…
command find put dns

1. Lệnh tra cứu địa chỉ IP của website

kết quả:

Nếu gặp lỗi:  -bash: host: command not found
bạn cần cài đặt thêm bind-utils

2. Lệnh tra cứu domain name server

kết quả:

3.  Lệnh tra cứu Domain mail server

kết quả:

4.  Lệnh tra cứu giá trị Domain SOA

5. Lệnh tra tổng hợp thông tất cả thông tin về domain

hoặc

ta sẽ được kết quả:

Host command Option:

Option Usage
-a It is equivalent to -v -t ANY options.
-c Specifies query class for non-IN data
-C Compares SOA records on authoritative nameservers
-d It is equivalent to -v
-l Lists all hosts in a domain, using AXFR
-i IP6.INT reverse lookups
-N Changes the number of dots allowed before root lookup is done
-r Disables recursive processing
-R Specifies number of retries for UDP packets
-s A SERVFAIL response should stop query
-t Specifies the query type
-T Enables TCP/IP mode
-v Enables verbose output
-w Specifies to wait forever for a reply
-W Specifies how long to wait for a reply
-4 Use IPv4 query transport only
-6 Use IPv6 query transport only
-m Set memory debugging flag (trace|record|usage)

Nguồn tham khảo: cyberciti

Tags:,

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.