Enable / Disable cron cho từng user

December 7th, 2014 by No comments | Last Modified: December 7th, 2014

Nếu bạn tạo nhiều user trên VPS, nếu bạn có quyền root, bạn có thể cho phép hoặc vô hiệu hóa cronjob của từng user rất đơn giản bằng cách sau:

cronjob

1. Tạo chế độ mặc định disable cronjob cho tất cả user ngoài root.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần tạo  trong  /etc  1 file có tên cron.allow  là được.

2. Cho phép user nào được phép chạy crontab

Bạn chỉ cần điền user name cho phép chạy crontab vào /etc/cron.allow.

Như trên đã nói, nếu trên VPS có sự tồn tại của  file  cron.allow  thì mặc định tất cả các user ngoài root  sẽ bị disable cronjob.

3. Không cho phép user nào đó chạy crontab

Bạn chỉ cần tạo /etc/cron.deny và cho user đó trong file cron.deny là được.

Với trường hợp tồn tại cron.allow thì hệ thống sẽ không cần kiểm  kiểm tra /etc/cron.deny.

Ta sẽ quay lại trường hợp 1, đó là disable cronjob cho tất cả các user không có trong cron.allow, bạn không cần tạo thêm cron.deny nữa.

 

Trên hệ thống, trước khi user được phép add hay chạy cron, hệ thống sẽ kiểm tra hai file này theo hướng ưu tiên giảm dần từ trái => phải

crontab —> /etc/cron.allow —> /etc/cron.deny

Nếu không có sự tồn tại của cron.allow  và cron.deny  thì tất cả các user đều có thể chạy cron.

Nếu tồn tại 1 trong 2 file hoặc cả 2 file thì hệ thống sẽ chạy ưu tiên theo sơ đồ phía trên.

Xem thêm:

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.