Hướng dẫn sử dụng chức năng “Auto re-start MySQL Server” của VPSSIM

Thông thường với VPS có RAM ít, khi website có lượng truy cập lớn hoặc bị tấn công, RAM sẽ thiếu dẫn tới  service mysql chết.  Khi đó toàn bộ website chạy trên VPS sẽ bị lỗi Error establishing a database connection.

loi Error establishing a database connectionĐể sửa lỗi này, chúng ta thường start lại MySQL trên SSH  bằng lệnh

service mysql start

trên Centos 6

và trên centos 7 :

systemctl start mysql.service

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng online để biết VPS đang bị tình trạng dịch vụ MySQL stop.  Vì vậy, bạn có thể sử dụng chức năng Auto re-start MySQL Server.

Nguyên tắc hoạt động của chức năng này như sau: Cứ 5 phút một lần, VPSSIM sẽ kiểm tra dịch vụ MySQL trên VPS của bạn có hoạt động hay không. Nếu hoạt động, VPSSIM sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu MySQL đang bị tắt, VPSSIM sẽ bật lại dịch vụ MySQL trên VPS để website hoạt động trở lại. Như vậy, khi chức năng này được kích hoạt, tối đa 5 phút sau khi MySQL die, website sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Để kích hoạt chức năng này ta làm như sau:

VPSSIM menu ==> Quản Lý DataBase  ==> Auto re-start MySQL Server  ==> chọn Y và enter.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 171M | Total Backup Files Size: 38M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 13
=========================================================================
Voi VPS it RAM, doi khi Free RAM qua it, MySQL se bi ngung hoat dong
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi ban kich hoat chuc nang [Auto re-start MySQL Server] 
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se kiem tra trang thai hoat dong cua MySQL service 5 phut 1 lan
-------------------------------------------------------------------------
Neu MySQL bi stop, sau toi da 5 phut VPSSIM se BAT MySQL tro lai 
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon Enable chuc nang [Auto re-start MySQL Server]? [y/N] y

Để tắt chức năng này thì bạn cũng làm tương tự.

Xem hướng dẫn cài đặt VPSSIM tại đây .

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:
34 Comments
 1. Nguyễn Oánh Posted by Duc Anh (9 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
 2. Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn An (4 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn An (4 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
     • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn An (4 comments)
      • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
       • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn An (4 comments)
        • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
        • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
 3. Nguyễn Oánh Posted by Chu Tuấn (4 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by Chu Tuấn (4 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by Chu Tuấn (4 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
 4. Nguyễn Oánh Posted by hoàng chi (1 comment)
 5. Nguyễn Oánh Posted by tinhwrl (1 comment)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
 6. Nguyễn Oánh Posted by DƯơng Đạt (15 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
 7. Nguyễn Oánh Posted by vu cong (1 comment)
 8. Nguyễn Oánh Posted by Hai (5 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by Hai (5 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
     • Nguyễn Oánh Posted by Hai (5 comments)
      • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
       • Nguyễn Oánh Posted by Hai (5 comments)
        • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
 9. Nguyễn Oánh Posted by MD5 (4 comments)
 10. Nguyễn Oánh Posted by nhac (3 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)

Commments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks. Click here to cancel reply.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN