Cách chữa lỗi 404 trên VPS sử dụng NGINX

Posted on: 05/04/2014 Last Updated: 20/05/2016 11 Comments
404 lỗi có thể là một trong các mã lỗi phổ biến nhất trong lịch sử web. Nhưng những gì có nghĩa là chính xác?

 

404 lỗi bằng cách sử dụng Nginx, Apache, Lighttpd hoặc bất kỳ máy chủ web khác, có nghĩa là các tập tin hoặc trang không tồn tại. Chỉ đơn giản là như vậy.
Nếu tập tin tồn tại trong cấu trúc trang web của bạn nhưng bạn vẫn nhìn thấy một lỗi 404?

 

Sau đó, bạn đang phải đối mặt với một lỗi cấu hình tại Nginx máy chủ của bạn, nó là có lẽ đặt tại cấu hình trang web ảo của bạn. Một số trong những lý do có thể là rằng bạn đang đặt cấu hình một thư mục gốc không phải là chính xác, điều này được thực hiện theo cách này
location / {
      root  /var/www/mysite.com;
	}

Thì đúng phải là:

location / {
      root  /var/www/html/mysite.com;
	}

 

Không chính xác hoặc  Chmod thiếu
Trong nhiều trường hợp viết lại quy tắc  sẽ khắc phục lỗi,  hãy kiểm tra các quy tắc của bạn để xem nếu bạn cấu hình đúng, hãy nhớ rằng apache quy tắc sẽ không hoạt động ở Nginx, và cho ví dụ, nếu bạn chạy một ứng dụng WordPress trong Nginx, và ngay cả khi WordPress sẽ tạo ra và viết permalink cấu trúc tập tin htaccessNginx không thể đọc htaccess, do đó, kết quả sẽ là 404 lỗi trong Nginx.
Bài Viết Liên Quan:
11 Comments
 1. Nguyễn Oánh Posted by Thinh Mai (1 comment)
 2. Nguyễn Oánh Posted by Bình (1 comment)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by Yen (8 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
 3. Nguyễn Oánh Posted by Manh Dung (46 comments)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)
   • Nguyễn Oánh Posted by Manh Dung (46 comments)
 4. Nguyễn Oánh Posted by Kieu (1 comment)
  • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2388 comments)

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN