Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Google Pagespeed” của VPSSIM

March 11th, 2015 by 15 Comments | Last Modified: August 28th, 2016

Google pagespeed là một module của google, giúp tăng tốc website chạy trên nginx webserver. Với chức năng “Quản lý Google Pagespeed”, bạn có thể tắt/bật google pagespeed cho các domain trên VPS và clear cache sau khi edit file js hoặc css của code trên VPS.
Đường dẫn chức năng “Quản lý Google Pagespeed”: VPSSIM menu => Quản lý Google pagespeed

Update: Từ phiên bản VPSSIM 3.3.3, mình chính thức loại bỏ Nginx Pagespeed ra khỏi VPSSIM. Bạn không thể sử dụng chức năng này trong các phiên bản VPSSIM sau này.

Chức năng quản lý google pagespeed

Chức năng quản lý google pagespeed

Các chức năng:

 1. Enable Google pagespeed: Bật google pagespeed cho domain trên VPS
 2. Disable Google pagespeed: Tắt Google pagespeed cho domain trên VPS
 3. Clear Pagespeed: Xoá  pagespeed cache. Dùng chức năng này khi bạn edit file JS, css trên VPS

Các hình ảnh

1. Enable Google pagespeed

Enable Google Pagespeed

Enable Google Pagespeed

Enable Google Pagespeed thành công

Enable Google Pagespeed thành công

2. Disable Google pagespeed

Disable Google pagespeed

Disable Google pagespeed

Disable Google pagespeed thành công

Disable Google pagespeed thành công

Xem thêm:

 

15 Comments
 1. Posted by RAICARS
 2. Posted by Trung Nam
  • Posted by Nguyễn Oánh
 3. Posted by Trung Nam
  • Posted by Nguyễn Oánh
 4. Posted by Thien Nguyen
  • Posted by Nguyễn Oánh
   • Posted by Thien Nguyen
 5. Posted by Litalino
  • Posted by Nguyễn Oánh
 6. Posted by Dao Dai
  • Posted by Nguyễn Oánh
   • Posted by Dao Dai
    • Posted by Nguyễn Oánh

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.