Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Memcached” của VPSSIM

March 12th, 2015 by 2 Comments | Last Modified: March 12th, 2015

Cũng tương tự như chức năng quản lý Zend Opcache, sử dụng chức năng  “Quản lý Memcached” của VPSSIM cũng rất đơn giản. Trong bài viết này mình sẽ nói rõ thêm về chức năng này.Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu => Quản lý Memcached (#Chức năng số 9)

Chức năng quản lý Memcache

Chức năng quản lý Memcache

Các chức năng:

  1. Disable/enable Memcache: Dùng chức năng số 1 để bật/tắt Memcache
  2. Restart: Restart memcache
  3. Config Memcache: Nếu Memcache đang được enable trên VPS, bạn có thể dùng chức năng này để cấu hình dung lượng RAM cho phép memcache sử dụng.
  4. Clear memcache: Xoá Memcache

Hình ảnh các chức năng

1. Disable/enable Memcache

Tắt memcache

Tắt memcache

Bật memcache

Bật memcache

2. Restart memcache

Restart memcache

Restart memcache

3. Config memcache

Config memcache

Config memcache

Config memcache thành công

Config memcache thành công

4. Clear Memcache

Clear Memcache

Clear Memcache

Xem thêm:

2 Comments
  1. Posted by Tuan Tu
    • Posted by Nguyễn Oánh

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.