Kiểm Tra Các Service Đang Chạy Và Lượng RAM sử dụng trong VPSSIM

Trong VPSSIM mình có tích sẵn chức năng kiểm tra tất cả các service đang chạy và lượng RAM mà các service này đang sử dụng. VPSSIM sẽ auto check, sau khi check xong, sẽ đưa kết quả vào một file và shơw link cho bạn. Bạn sẽ truy cập link này trên trình duyệt internet để xem kết quả.

Kiểm Tra Các Service Đang Chạy Và Lượng RAM sử dụng trong VPSSIM

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Tiện ích & Addons ==> Service Running & Ram Use

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Tien Ich - Addons
=========================================================================
 1) Thay Password Root		   11) Backup Config File & Vhost
 2) Find Top Largest Files & Folders 12) Thay Doi Port SSH Number
 3) Service Running & Ram Use	   13) Config SSH Timeout
 4) Kiem Tra IP/Nameserver Website  14) Block Exploits, SQL Injections
 5) File Size Converter 	   15) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
 6) Kiem Tra Thong Tin Server	   16) BAT/TAT Email Thong Bao Login
 7) Cai Dat Server Timezone	   17) BAT/TAT Auto Run VPSSIM
 8.) Install / Remove Imagick	   18) Canh Bao Full Disc Tren Menu
 9) Install / Remove Ioncube	   19) Restart Service
10) Cai Dat Htop		   20) Go Bo (Remove) VPSSIM 
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de xem cac service dang chay trong he thong 
-------------------------------------------------------------------------
va dung luong Ram cac dich vu nay su dung. 
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach nay ? [y/N] y

Kết quả VPSSIM chạy:

=========================================================================
Link xem Service dang chay & Ram su dung:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/ServiceandRamuseage-e7d73053da17.txt
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Tien Ich - Addons
=========================================================================
 1) Thay Password Root		   11) Backup Config File & Vhost
 2) Find Top Largest Files & Folders 12) Thay Doi Port SSH Number
 3) Service Running & Ram Use	   13) Config SSH Timeout
 4) Kiem Tra IP/Nameserver Website  14) Block Exploits, SQL Injections
 5) File Size Converter 	   15) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
 6) Kiem Tra Thong Tin Server	   16) BAT/TAT Email Thong Bao Login
 7) Cai Dat Server Timezone	   17) BAT/TAT Auto Run VPSSIM
 8.) Install / Remove Imagick	   18) Canh Bao Full Disc Tren Menu
 9) Install / Remove Ioncube	   19) Restart Service
10) Cai Dat Htop		   20) Go Bo (Remove) VPSSIM 
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Xem kết VPSSIM kiểm tra được:

==============================================================
List Service Running And Ram Useage - Created by VPSSIM
==============================================================
 Private +  Shared = RAM used	Program

 4.0 KiB + 15.0 KiB = 19.0 KiB	mysqld_safe
 4.0 KiB + 25.5 KiB = 29.5 KiB	dbus-daemon
 0.0 KiB + 36.5 KiB = 36.5 KiB	udevd (2)
 20.0 KiB + 42.5 KiB = 62.5 KiB	mingetty (5)
 4.0 KiB + 72.5 KiB = 76.5 KiB	login
 4.0 KiB + 109.0 KiB = 113.0 KiB	console-kit-daemon
124.0 KiB + 50.0 KiB = 174.0 KiB	crond
160.0 KiB + 46.5 KiB = 206.5 KiB	auditd
256.0 KiB + 27.5 KiB = 283.5 KiB	redis-server
276.0 KiB + 24.0 KiB = 300.0 KiB	init
356.0 KiB + 54.0 KiB = 410.0 KiB	memcached
396.0 KiB + 50.0 KiB = 446.0 KiB	rsyslogd
732.0 KiB + 107.5 KiB = 839.5 KiB	syslog-ng (2)
560.0 KiB + 304.0 KiB = 864.0 KiB	bash (2)
 1.3 MiB + 256.5 KiB =  1.5 MiB	php-fpm
 3.5 MiB + 452.0 KiB =  4.0 MiB	sshd (2)
 3.7 MiB +  2.2 MiB =  5.9 MiB	nginx (2)
 23.3 MiB + 174.0 KiB = 23.5 MiB	lfd
 77.4 MiB + 126.0 KiB = 77.5 MiB	mysqld
---------------------------------
            117.6 MiB
=================================
==========================The End============================

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

 

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN