Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt Server Timezone”

Hệ điều hành Centos được cập nhật liên tục và chúng ta cũng phải update nó để fix các lỗi đang tồn tại cũng như cải thiện hiệu suất VPS nhưng đôi khi xảy ra lỗi múi giờ của VPS bị sai so với trước khi update. Nếu điều này xảy ra sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta config giờ sao lưu tự động bị sai so với thực tế.  Để khắc phục tình trạng này, mình đã tạo chức năng “Cài Đặt Server Timezone” để bạn có thể tự config lại múi giờ VPS cho chính xác với múi giờ mình cần.

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cài Đặt Server Timezone"

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Tiện Ích & Addons ==> Cài Đặt Server TimeZone

Xem thêm:  Các chức năng trong “Tiện ích – Addons”

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server 
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Tue Dec 5 09:10:41 2017
=========================================================================
1) GMT	   6) GMT+5	11) GMT+10 16) GMT-3	21) GMT-8
2) GMT+1   7) GMT+6	12) GMT+11 17) GMT-4	22) GMT-9
3) GMT+2   8.) GMT+7	13) GMT+12 18) GMT-5	23) GMT-10
4) GMT+3   9) GMT+8	14) GMT-1  19) GMT-6	24) GMT-11
5) GMT+4  10) GMT+9	15) GMT-2  20) GMT-7	25) GMT-12
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Tùy theo múi giờ của bạn mà bạn chọn cho phù hợp. Hiện tại, mình đang ở VN nên chọn múi giờ là GMT + 7

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server 
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Tue Dec 5 09:10:41 2017
=========================================================================
1) GMT	   6) GMT+5	11) GMT+10 16) GMT-3	21) GMT-8
2) GMT+1   7) GMT+6	12) GMT+11 17) GMT-4	22) GMT-9
3) GMT+2   8.) GMT+7	13) GMT+12 18) GMT-5	23) GMT-10
4) GMT+3   9) GMT+8	14) GMT-1  19) GMT-6	24) GMT-11
5) GMT+4  10) GMT+9	15) GMT-2  20) GMT-7	25) GMT-12
Lua chon cua ban (0-Thoat): 8
Cho xiu...

VPSSIM hoàn thành cấu hình:

=========================================================================
Thay doi Timezone cho Server thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian cua server la: Tue Dec 5 09:11:59 2017
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat Mui Gio Cho Server 
=========================================================================
     Gio Hien Tai Cua Server: Tue Dec 5 09:11:59 2017
=========================================================================
1) GMT	   6) GMT+5	11) GMT+10 16) GMT-3	21) GMT-8
2) GMT+1   7) GMT+6	12) GMT+11 17) GMT-4	22) GMT-9
3) GMT+2   8.) GMT+7	13) GMT+12 18) GMT-5	23) GMT-10
4) GMT+3   9) GMT+8	14) GMT-1  19) GMT-6	24) GMT-11
5) GMT+4  10) GMT+9	15) GMT-2  20) GMT-7	25) GMT-12
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

 

Bài Viết Liên Quan:

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN