Hướng dẫn cài đặt skype trên Ubuntu 14.04, 14.10 hoặc Linux mint 17

May 5th, 2014 by No comments | Last Modified: June 2nd, 2014
Hướng dẫn cài đặt skype trên Ubuntu 14.04, 14.10 hoặc Linux mint 17

1. Thêm repository qua terminal

 

sudo sh -c ‘echo “deb http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner” >> /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list’

2. Cập nhật ubuntu

sudo apt-get update

 

3.  Cài đặt Skype trên ubuntu 14.04, 14.10 hay Linux Mint

sudo apt-get install skype

 

 

Lưu ý:  Bạn cài đặt skype trên Lubuntu, Xubuntu hay Kubuntu các phiên bản khác cũng tương tự

 

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.



:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.