Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 14.04 và Linux Mint 17

May 5th, 2014 by No comments | Last Modified: May 17th, 2014

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 14.04 và Linux Mint 17.
Bạn có thể cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên UBuntu 14.04 hay Linux Mint rất đơn giản. Để cài đặt bạn hãy vào Terminal và sủ dụng lệnh sau:

sudo apt-get install lamp-server^

Kiểm tra xem apache đã hoạt động chưa, hãy truy cập localhost. Nếu thành công sẽ được trang như hình dưới

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 14.04 và Linux Mint 17

Kiểm tra xem PHP đã hoạt động chưa, bạn tạo file info.php trong /var/www/ với nội dung sau:

Sau đó truy cập http://localhost/info.php

Bình luận của bạn

Bạn vui lòng sử dụng tên thật hay nickname và không sử dụng từ khóa trong phần điền tên. Nếu vi phạm, mình xin phép không cho hiện comment trên site. Cảm ơn bạn.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.