Hosting Tribunal Blog

We want to make the hosting industry better!

header image

Cách đăng ký Microsoft Azure tặng 1 năm VPS miễn phí

Microsoft Azure là gì? Azure là một nền tảng điện toán đám mây và một cổng thông tin trực tuyến, cho phép bạn truy cập và quản lý các dịch vụ, cũng như tài nguyên đám mây do Microsoft cung cấp. Các dịch vụ và tài nguyên này bao gồm lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu, […]

Read More
post image

Cách đăng ký và tạo VPS Google Cloud 2022

Nếu bạn là một người sử dụng các dịch vụ Google thì đối với Google Cloud là một trong những loại hình dịch vụ uy tín và tốt bấc nhất hiện này (Cũng dễ hiểu thôi vì hạ tầng của Google lớn và nhân sự cũng có kinh nghiệm nhiều – lẫn việc xây dựng […]

Read More

Hướng dẫn trỏ tên miền về Hosting cPanel

Trong quá trình bạn bắt đầu với nhu cầu sử dụng tên miền và Hosting, có thể là một công việc bắt đầu cho sự khởi đầu của Blog mà bạn dự định sẽ viết hay một trang cửa hàng nhỏ nhỏ để bán các sản phẩm mà bạn có, hay là làm một trang […]

Read More