VPSSIM miễn phí và mình sẽ cố gắng để  nó luôn là như vậy. Để VPSSIM được như ngày hôm nay, mình phải bỏ ra rất nhiều thời gian cũng như công sức để phát triển nó. Nếu bạn đang sử dụng VPSSIM và muốn giúp đỡ mình chi phí duy trì VPSSIM  hoặc muốn mời mình ly café, mình rất vui vì điều đó và cảm ơn bạn rất nhiều.

Dưới đây là thông tin tài khoản nhận donation:

Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Phạm Thị Mai

Số tài khoản: 0031.000.154.155

Chi nhánh:  Hải Phòng