HZServer Control Panel Archive

Chuyển Domain từ non WWW thành WWW cho domain trên VPS sử dụng HZserver

Posted on: 10/07/2014 Last Updated: 09/07/2015 23 Comments

Trong một bài lần trước có một bạn hỏi về vấn đề thiết lập cho domain dạng www.domain.com khi truy cập. Mình thấy đây là một câu hỏi hay nên viết một bài về vấn đề này. Khi sử dụng chức năng add domain hoặc add domain + code trên HZserver, mặc định tất cả các domain sẽ được đặt ở chế độ non www. Nhưng nếu bạn muốn chuyển sang chế độ hiện www cho domain bạn làm theo hướng dẫn sau:

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN