Load Balancing là gì? Phương thức tối ưu hoá hiệu suất máy chủ

Cấu hình hiệu suất cao của máy chủ có thể giúp đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn hoạt động ổn định và nhanh chóng. Và Load Balancing chính là yếu tố quan trọng giúp bạn tăng hiệu năng của máy chủ của bạn bằng cách hoán chuyển lưu lượng tới các máy chủ khác trong một hệ thống. Vậy chính xác Load Balancing là gì? Load Balancing có những tính năng nổi bật nào? Điều gì khiến Load Balancing trở nên quan trọng?

Giới thiệu tổng quan về Load Balancing

Load Balancing là gì?

Load Balancing là một kỹ thuật được sử dụng trong mạng máy tính để phân phối lưu lượng mạng đồng đều trên nhiều máy chủ để đảm bảo rằng không có máy chủ nào bị quá tải với quá nhiều nhu cầu. Điều này giúp cải thiện độ tin cậy, tính khả dụng và khả năng mở rộng của các ứng dụng và dịch vụ mạng.

load-balancing-la-gi

Load Balancing hoạt động bằng cách chuyển hướng các yêu cầu mạng đến các máy chủ khác nhau dựa trên các thuật toán hoặc chính sách. Ví dụ: bộ Load Balancing có thể chuyển hướng các yêu cầu đến dựa trên số lượng kết nối đang hoạt động ít nhất đến máy chủ hoặc có thể sử dụng phương pháp vòng tròn trong đó các yêu cầu được phân phối lần lượt đến từng máy chủ.

Load Balancing có thể được thực hiện ở các lớp khác nhau của ngăn xếp mạng, bao gồm lớp truyền tải (TCP/UDP), lớp ứng dụng (HTTP/HTTPS) và hệ thống tên miền (DNS).

Tóm lại, Load Balancing giúp cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của các ứng dụng và dịch vụ mạng bằng cách phân phối lưu lượng mạng đồng đều trên nhiều máy chủ, do đó ngăn không cho một máy chủ trở nên quá tải.

Nguyên lý hoạt động của Load Balancing

Bộ Load Balancing hoạt động bằng cách nhận các yêu cầu mạng đến và phân phối chúng trên nhiều máy chủ trong mạng. Công nghệ này hoạt động như một điểm liên hệ duy nhất cho máy khách, chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ theo cách tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tối đa hóa thời gian phản hồi cũng như tính khả dụng.

Dưới đây là tổng quan chung về cách thức hoạt động của bộ Load Balancing:

 • Nhận yêu cầu đến: Bộ Load Balancing nhận yêu cầu mạng đến từ máy khách.
 • Đánh giá yêu cầu: Bộ Load Balancing đánh giá yêu cầu để xác định máy chủ nào trong mạng phù hợp nhất để xử lý yêu cầu đó. Quyết định này có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tính khả dụng của máy chủ, thời gian phản hồi, mức sử dụng tài nguyên và các yếu tố khác.
 • Chuyển tiếp yêu cầu: Sau đó, bộ Load Balancing sẽ chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ đã chọn.
 • Nhận phản hồi: Máy chủ xử lý yêu cầu và gửi phản hồi lại cho máy khách thông qua bộ Load Balancing.
 • Chuyển tiếp phản hồi: Bộ Load Balancing chuyển tiếp phản hồi tới máy khách.

Bộ Load Balancing liên tục giám sát mạng để đảm bảo rằng mỗi máy chủ đang hoạt động bình thường, đồng thời phát hiện và ứng phó với bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào. Nếu một máy chủ không khả dụng, bộ Load Balancing sẽ chuyển hướng yêu cầu đến các máy chủ khả dụng khác để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.

load-balancing-la-gi

Các thuật toán Load Balancing có thể được định cấu hình để cân bằng lưu lượng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm quay vòng, ít kết nối nhất, hàm băm IP và các cách khác, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mạng và các ứng dụng đang được phục vụ.

Các thuật toán Load Balancing

Các thuật toán cân bằng tải xác định cách các yêu cầu đến được phân phối giữa các máy chủ trong mạng. Các thuật toán khác nhau có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau và phù hợp với các loại khối lượng công việc và cấu trúc liên kết mạng khác nhau. Một số thuật toán cân bằng tải phổ biến nhất bao gồm:

 • Round-robin: Trong thuật toán round-robin, các yêu cầu đến được phân phối đồng đều giữa các máy chủ theo cách tuần tự. Mỗi máy chủ lần lượt được chỉ định một yêu cầu, sao cho yêu cầu đầu tiên đến máy chủ đầu tiên, yêu cầu thứ hai đến máy chủ thứ hai, v.v.
 • Least connections: Trong thuật toán ít kết nối nhất, bộ cân bằng tải định tuyến các yêu cầu đến máy chủ có ít kết nối hoạt động nhất. Điều này giúp cân bằng khối lượng công việc đồng đều trên tất cả các máy chủ và tránh làm quá tải bất kỳ máy chủ nào.
 • IP Hash: Trong thuật toán băm IP, bộ cân bằng tải sử dụng địa chỉ IP của máy khách để xác định máy chủ nào sẽ nhận yêu cầu. Điều này có thể hữu ích để duy trì phiên hoặc cho các ứng dụng yêu cầu phiên cố định.
 • Least response time: Trong thuật toán thời gian phản hồi ít nhất, bộ cân bằng tải định tuyến các yêu cầu đến máy chủ có thời gian phản hồi thấp nhất. Điều này có thể giúp tối ưu hóa thời gian phản hồi và cải thiện hiệu suất mạng tổng thể.
 • Source IP Affinity (Sticky sessions): Trong mối quan hệ IP nguồn (còn được gọi là phiên cố định), bộ cân bằng tải định tuyến các yêu cầu từ cùng một địa chỉ IP máy khách đến cùng một máy chủ. Điều này có thể hữu ích để duy trì các phiên trạng thái và đảm bảo rằng dữ liệu khách hàng không bị mất.
 • Weighted Round Robin: Đây là một biến thể của thuật toán vòng tròn trong đó mỗi máy chủ được chỉ định một trọng số xác định số lượng yêu cầu mà nó sẽ nhận được so với các máy chủ khác.

Điều quan trọng là chọn thuật toán cân bằng tải phù hợp cho mạng của bạn dựa trên các đặc điểm của khối lượng công việc và các yêu cầu của ứng dụng của bạn. Thuật toán tốt nhất cho một mạng cụ thể sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như cấu trúc liên kết mạng, hiệu suất máy chủ, thời gian phản hồi và các yếu tố khác.

load-balancing-la-gi

Phương thức tối ưu hoá hiệu suất máy chủ

Load Balancing có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất máy chủ, vì nó giúp phân phối tải đồng đều trên nhiều máy chủ trong mạng. Dưới đây là một số cách để tối ưu hóa hiệu suất máy chủ bằng Load Balancing:

 • Theo dõi hiệu suất của máy chủ: Thường xuyên theo dõi hiệu suất của từng máy chủ trong mạng của bạn, bao gồm cả việc sử dụng tài nguyên và thời gian phản hồi. Thông tin này có thể giúp bạn xác định các nút cổ chai và đưa ra quyết định về cách phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.
 • Sử dụng thuật toán Load Balancing phù hợp: Chọn thuật toán Load Balancing phù hợp cho mạng của bạn dựa trên đặc điểm khối lượng công việc và yêu cầu của ứng dụng. Ví dụ: nếu bạn có một số lượng lớn các kết nối tồn tại trong thời gian ngắn, bạn có thể muốn sử dụng thuật toán quay vòng, trong khi nếu bạn cần duy trì các phiên trạng thái, bạn có thể muốn sử dụng mối quan hệ IP nguồn (phiên cố định).
 • Load Balancing ở nhiều lớp: Load Balancing có thể được thực hiện ở các lớp khác nhau trong mạng, bao gồm lớp ứng dụng, lớp vận chuyển và lớp mạng. Cân nhắc Load Balancing ở nhiều lớp để đảm bảo lưu lượng được phân phối hiệu quả và đảm bảo tính sẵn sàng cao.
 • Sử dụng kiểm tra tình trạng: Kiểm tra tình trạng có thể được sử dụng để theo dõi trạng thái của từng máy chủ trong mạng và để phát hiện cũng như ứng phó với các lỗi. Kiểm tra tình trạng có thể được sử dụng để xác định xem một máy chủ có khả dụng hay không và chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các máy chủ khác nếu một máy chủ không khả dụng.
 • Triển khai chuyển đổi dự phòng: Triển khai chuyển đổi dự phòng để đảm bảo rằng lưu lượng được chuyển hướng đến các máy chủ khả dụng trong trường hợp xảy ra lỗi. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng mạng của bạn vẫn khả dụng và đáp ứng ngay cả trong trường hợp mất điện.
 • Sử dụng định tuyến dựa trên nội dung: Định tuyến dựa trên nội dung có thể được sử dụng để định tuyến lưu lượng truy cập đến các máy chủ cụ thể dựa trên loại nội dung được yêu cầu. Điều này có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất mạng của bạn và đảm bảo rằng các tài nguyên được phân bổ hiệu quả.
 • Mở rộng theo chiều ngang: Mở rộng theo chiều ngang bằng cách thêm nhiều máy chủ hơn vào mạng của bạn có thể giúp phân bổ tải đồng đều hơn và đảm bảo rằng mạng của bạn có thể xử lý nhu cầu gia tăng. Load Balancing có thể được sử dụng để quản lý phân phối lưu lượng trên các máy chủ mới.

Bằng cách sử dụng Load Balancing một cách hiệu quả, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất máy chủ, cải thiện độ tin cậy và đảm bảo tính sẵn sàng cao trong mạng của mình.

load-balancing-la-gi

Tổng kết

Load Balancing là một kỹ thuật quan trọng giúp tăng hiệu năng của máy chủ của bạn bằng cách hoán chuyển lưu lượng tới các máy chủ khác trong một hệ thống. Việc sử dụng Load Balancing giúp bạn cân bằng tải trên các máy chủ trong một hệ thống, đảm bảo rằng các dịch vụ của bạn được cung cấp bởi một máy chủ vận hành một cách ổn định.

Load Balancing cũng có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất của hệ thống bằng cách phân phối lưu lượng truy cập trên nhiều máy chủ. Load Balancing là một phần quan trọng của một hệ thống truy cập và cung cấp dịch vụ trên mạng, vì vậy bạn nên hiểu rõ về nó và sử dụng nó để tối ưu hóa hiệu suất của máy chủ của mình.

Những câu hỏi thường gặp

Mục đích chính của Load Balancing là gì?

Mục đích của Load Balancing là phân phối lưu lượng mạng đến trên nhiều máy chủ để đảm bảo rằng không một máy chủ nào bị quá tải và để cải thiện độ tin cậy, hiệu suất và tính khả dụng.

Những điểm hạn chế của Load Balancing là gì?

Một số thách thức phổ biến với Load Balancing liên quan đến việc định cấu hình các thuật toán thích hợp, đảm bảo tính sẵn sàng cao và quản lý tải trên các máy chủ trong mạng.
Việc theo dõi hiệu suất mạng của bạn và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng giải pháp cân bằng tải của bạn đang hoạt động hiệu quả.

Triển khai Load Balancing bằng cách nào?

Việc triển khai Load Balancing trong mạng của bạn thường bao gồm việc cài đặt bộ cân bằng tải, định cấu hình các thuật toán thích hợp và hướng lưu lượng truy cập đến bộ cân bằng tải. Bạn cũng có thể cần thực hiện các thay đổi đối với cơ sở hạ tầng mạng của mình, chẳng hạn như thêm các máy chủ bổ sung, để hỗ trợ Load Balancing.

Có thể kết hợp Load Balancing với Cloud Computing không?

Có, Load Balancing có thể được sử dụng với điện toán đám mây để phân phối lưu lượng trên nhiều máy chủ ảo.
Load Balancing trong đám mây có thể giúp đảm bảo tính sẵn sàng cao và cải thiện hiệu suất, đồng thời giảm chi phí vận hành mạng.

Mọi thông tin đánh giá trên Hostingaz.vn đều được tổng hợp từ nhiều nguồn, từ khách hàng và từ trải nghiệm của các kỹ thuật viên mọi góp ý vui lòng gửi mail đến info@hostingaz.vn.