OKR là gì? 5 loại OKR phổ biến hiện nay

Việc quản lý và đạt được mục tiêu là một phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để đạt được mục tiêu, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã sử dụng các công cụ quản lý hiệu quả như OKR (Objectives and Key Results). Với công cụ này, doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu và hoàn thành kế hoạch tốt hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu OKR là gì và những loại OKR phổ biến nhất.

Tìm hiểu tổng quan về OKR

OKR là gì?

OKR (Objectives and Key Results) là một phương pháp quản lý bao gồm mục tiêu và kết quả chính. OKR có thể được sử dụng để định hướng hành động của một công ty, một nhóm hoặc một cá nhân. OKR cũng có thể được sử dụng để đo lường và đánh giá hiệu quả của một doanh nghiệp. OKR đã được sử dụng thành công trong nhiều doanh nghiệp lớn, bao gồm Google, Twitter, và LinkedIn.

okr-la-gi

OKR là một công cụ lập kế hoạch quản lý được xây dựng trên các mục tiêu và kết quả chính. Mục tiêu là mục tiêu cụ thể và rõ ràng mà doanh nghiệp hoặc nhóm muốn đạt được. Kết quả chính thường được đưa ra để đo lường mức độ thành công của mục tiêu. Kết quả chính cũng có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của công việc của nhân viên.

OKR hoạt động như thế nào?

Nguyên lý hoạt động của OKR bao gồm việc xác định mục tiêu chiến lược và đánh giá kết quả dựa trên các chỉ số quan trọng. OKR là một quy trình liên tục với các bước sau:

 • Xác định mục tiêu chiến lược: Tìm ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể và tầm nhìn cho công ty hoặc từng bộ phận hoặc cá nhân.
 • Đặt các chỉ số quan trọng: Xác định các chỉ số quan trọng để đo lường sự tiến bộ của mục tiêu.
 • Đặt mục tiêu và chỉ số quan trọng: Đặt mục tiêu và chỉ số quan trọng cho từng nhân viên hoặc bộ phận.
 • Theo dõi và đánh giá: Theo dõi và đánh giá sự tiến bộ theo mục tiêu và chỉ số quan trọng đã đặt.
 • Điều chỉnh và cập nhật: Điều chỉnh và cập nhật mục tiêu và chỉ số quan trọng theo tình hình thực tế.

Nguyên lý hoạt động của OKR tập trung vào việc giúp các công ty hoặc từng bộ phận hoặc cá nhân đạt được mục tiêu một cách hiệu quả.

Tầm quan trọng của OKR đối với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân

Doanh nghiệp

OKR giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu chiến lược và đặt các mục tiêu cụ thể cho từng bộ phận hoặc nhân viên. OKR cũng giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của từng bộ phận hoặc nhân viên để đảm bảo rằng họ đang làm việc theo hướng chiến lược của công ty.

okr-la-gi

Tổ chức

OKR giúp tổ chức xác định mục tiêu chiến lược và đặt các mục tiêu cụ thể cho từng nhân viên. OKR cũng giúp tổ chức theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của từng nhân viên để đảm bảo rằng họ đang làm việc theo hướng chiến lược của tổ chức.

Cá nhân

OKR giúp cá nhân xác định mục tiêu rõ ràng và đặt các mục tiêu cụ thể cho chính họ. OKR cũng giúp cá nhân theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của mình để đảm bảo rằng họ đang làm việc theo hướng mục tiêu của mình.

5 loại OKR phổ biến

#1. Sprint OKR

OKR đột xuất (Sprint OKR) là một loại OKR dành cho các mục tiêu cần hoàn thành trong thời gian ngắn và cần tập trung tất cả nguồn lực. Chúng thường được sử dụng trong các dự án hoặc các hoạt động cần hoàn thành trong vòng 1-3 tháng.

Một ví dụ của OKR đột xuất có thể là:

 • Mục tiêu: Tăng 50% lợi nhuận của công ty trong 3 tháng tới.
 • Kết quả chính:
 1. Tăng 20% doanh số trong vòng 3 tháng tới
 2. Giảm chi phí 5% trong vòng 3 tháng tới
 3. Nâng cao tỉ lệ chuyển đổi của khách hàng thông qua việc tăng cơ hội giao dịch và giảm tỉ lệ hủy đơn hàng.

OKR đột xuất giúp tập trung nguồn lực và tạo sức ép để hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn. Chúng cũng giúp cho các công ty và cá nhân cải thiện hiệu suất và giảm thời gian hoàn thành dự án.

okr-la-gi

#2. Yearly OKR

OKR hằng năm (Yearly OKR) là một loại OKR dành cho các mục tiêu cần hoàn thành trong một năm và cung cấp cho các công ty hoặc cá nhân một hướng dẫn chiến lược trong vòng một năm.

Một ví dụ của OKR hằng năm có thể là:

 • Mục tiêu: Tăng 50% doanh số của công ty trong năm tới.
 • Kết quả chính:
 1. Mở rộng quảng bá thương hiệu trên toàn quốc
 2. Tạo ra 10 sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có
 3. Giảm chi phí 5% trong năm tới
 4. Nâng cao tỉ lệ chuyển đổi của khách hàng thông qua việc tăng cơ hội giao dịch và giảm tỉ lệ hủy đơn hàng.

OKR hằng năm giúp cho các công ty hoặc cá nhân xác định mục tiêu trong tương lai và tạo ra một kế hoạch chiến lược cho năm tới. Chúng cũng giúp cho các công ty và cá nhân quản lý tài nguyên và thời gian hợp lý hơn để hoàn thành mục tiêu.

#3. Orientation OKR

OKR phòng ban (Orientation OKR) là một loại OKR đặc biệt được sử dụng để định hướng và xác định mục tiêu cho một tổ chức hoặc cá nhân. Nó giúp xác định mục tiêu dài hạn và các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó.

Ví dụ về Orientation OKR:

 • Mục tiêu: Tăng doanh số của công ty trong năm 2024
 • Kết quả chính:
 1. Tăng số lượng khách hàng mới trong năm 2024 thông qua chiến dịch quảng cáo trực tuyến.
 2. Tăng doanh số bán hàng trong năm 2024 bằng cách mở rộng thị trường mới.
 3. Tăng tỷ lệ hoàn thành các dự án trong năm 2024 bằng cách tăng cường quản lý dự án và tăng cường tư vấn cho khách hàng.
okr-la-gi

#4. Departmental OKR

OKR phòng ban (Departmental OKR) là một loại OKR dành cho các bộ phận hoặc đội trong một tổ chức. Nó giúp đảm bảo rằng mỗi bộ phận hoặc đội đang làm việc với mục tiêu và giá trị của tổ chức, và đảm bảo rằng họ đang hướng đến mục tiêu chung của tổ chức.

Ví dụ về Departmental OKR:

 • Bộ phận Marketing
 • Mục tiêu: Tăng doanh số bán hàng trong năm 2024
 • Kết quả chính:
 1. Tăng số lượng khách hàng mới trong năm 2024 thông qua chiến dịch quảng cáo trực tuyến.
 2. Tăng tỷ lệ hoàn thành các dự án trong năm 2024 bằng cách tăng cường tư vấn cho khách hàng.
 3. Tăng tỷ lệ hoàn thành các dự án trong năm 2024 bằng cách tăng cường quản lý dự án và tăng cường tư vấn cho khách hàng.

#5. Personal OKR

Personal OKR là một loại OKR cá nhân, dành cho cá nhân hoặc nhân viên trong một tổ chức. Nó giúp họ xác định rõ mục tiêu cá nhân và cách hoàn thành chúng, và cũng giúp họ tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu của họ mà không bị lấn sóng bởi nhiều nhiệm vụ và yêu cầu khác.

Ví dụ về Personal OKR:

 • Mục tiêu: Phát triển kỹ năng giao tiếp
 • Kết quả chính:
 1. Học các kỹ năng giao tiếp qua các khóa học trực tuyến.
 2. Tham gia các hoạt động ngoại khoá để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.
 3. Sử dụng các kỹ năng mới được học trong công việc hàng ngày và đánh giá hiệu quả của chúng.

Các bước triển khai OKR

Triển khai OKR bằng 7 bước sau:

 • Bước 1: Xác định mục tiêu của doanh nghiệp: Định rõ mục tiêu chung của doanh nghiệp để xác định hướng đi cho việc triển khai OKR.
 • Bước 2: Tạo các mục tiêu cụ thể: Tạo các mục tiêu cụ thể cho các bộ phận hoặc cá nhân trong doanh nghiệp.
 • Bước 3: Xác định các chỉ số thành công: Xác định các chỉ số thành công để đánh giá tiến độ và kết quả của các mục tiêu.
 • Bước 4: Phân phối các mục tiêu: Phân phối các mục tiêu cho từng bộ phận hoặc cá nhân trong doanh nghiệp.
 • Bước 5: Hỗ trợ quản lý: Hỗ trợ quản lý để đảm bảo rằng mỗi bộ phận hoặc cá nhân đang hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch.
 • Bước 6: Đánh giá tiến độ: Đánh giá tiến độ của các mục tiêu để xác định xem đang hoàn thành theo kế hoạch hay cần điều chỉnh.
 • Bước 7: Đánh giá kết quả: Đánh giá kết quả sau khi hoàn thành các mục tiêu để xác định xem đã đạt được mục tiêu.
okr-la-gi

Kết luận

OKR là một công cụ quản lý hiệu quả và đã được sử dụng thành công trong nhiều doanh nghiệp lớn. Chúng ta đã tìm hiểu rõ hơn về OKR và những loại OKR phổ biến nhất. Bao gồm OKR cố định, OKR động, OKR tập trung và OKR cố định và động. Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về OKR và cách sử dụng nó hiệu quả.

Những câu hỏi thường gặp

Mục tiêu và kết quả chính trong OKR có gì khác nhau?

Trong OKR, mục tiêu là mục đích chung mà bạn muốn đạt đến, còn kết quả chính là cách để đo lường thành công của mục tiêu đó. Mục tiêu là tổng quan và rộng rãi, trong khi kết quả chính là cụ thể và có thể đo lường được.

OKR có dùng để đánh giá năng lực nhân viên không?

Câu trả lời là: “Không!”. Phương pháp OKR không được sử dụng để đánh giá năng lực hay năng suất của nhân viên. Công cụ này chỉ đơn thuần làm cầu nối giữa nhân viên với các mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.

Triển khai OKR có tốn nhiều thời gian không?

Tất nhiên là: “Có!”. Triển khai OKR có thể tốn thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, giải pháp này cũng giúp bạn tăng hiệu quả và tối ưu hóa quản lý công việc trong tương lai, giúp đảm bảo mục tiêu được đạt được một cách hiệu quả.

Triển khai OKR giúp đạt được mục tiêu không?

Câu trả lời là: “Có!”. Khi triển khai OKR, bạn có thể đạt được mục tiêu bởi phương pháp này giúp xác định mục tiêu rõ ràng và đánh giá hiệu quả công việc bằng cách theo dõi kết quả chính. OKR cũng giúp tạo ra mối liên kết giữa các mục tiêu của từng cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp và giúp đảm bảo rằng tất cả các nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất.

Mọi thông tin đánh giá trên Hostingaz.vn đều được tổng hợp từ nhiều nguồn, từ khách hàng và từ trải nghiệm của các kỹ thuật viên mọi góp ý vui lòng gửi mail đến info@hostingaz.vn.