Other Archive

Các Lệnh (Command) Thường Dùng Cho Google Home

Posted on: 04/01/2018 Last Updated: 06/01/2018 No comments
huong dan su dung google home mini max 300x130 - Các Lệnh (Command) Thường Dùng Cho Google Home

Mình làm quen và sử dụng Amazon Alexa từ cách đây hơn 1 năm nhưng do khả năng nói và hiểu tiếng Anh hơi bị kém nên những việc mà mình có thể làm với Alexa không nhiều. Chủ yếu hàng ngày mình sử dụng Alexa để hẹn giờ, tắt bật thiết bị điện tử và điều khiển TV. Đợt vừa rồi, mình có mua thêm em Google Home, sau thời gian ngắn sử dụng mình đã thấy thiện cảm với Google Home hơn Alexa rất […]

Hướng dẫn Clear/Flush DNS Cache trên Google Chrome

Posted on: 26/12/2017 Last Updated: 26/12/2017 No comments
clear google dns cache 300x130 - Hướng dẫn Clear/Flush DNS Cache trên Google Chrome

Đôi khi bạn thay đổi DNS của domain trỏ sang IP khác nhưng Google Chrome vẫn cache DNS cũ nên bạn không thể truy cập được website. Hoặc trong trường hợp bạn remove SSL của website, nếu không xóa hoàn toàn cache, bạn sẽ không thể truy cập được website của mình vì luôn bị trình duyệt chuyển tới https khi truy cập. 

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN