apache Archive

Hướng dẫn LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên VPS sử dụng CentOS 6

May 6th, 2014 by 5 Comments | Last Modified: August 11th, 2014
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 14.04 và Linux Mint 17

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn quản lý VPS và cài đặt cho VPS : NGINX, MariaDB, FPM-CGI trong hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Servertut Script để quản lý VPS Linux Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) cho […]

Cách cài đặt Apache Server trên Ubuntu VPS

March 30th, 2014 by No comments | Last Modified: May 17th, 2014

Cách cài đặt Apache Server trên VPS/Server Ubuntu (Debian)

Hướng dẫn cách thay đổi cổng Apache trong Linux/unix

March 30th, 2014 by No comments | Last Modified: May 17th, 2014

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Apache server trong UBuntu (Debian). bài này sẽ tìm hiểu cách thay đổi cổng apache.Trước tiên bạn xem danh sách những cổng quan trọng trong hệ thống Linux/Unix.. Bây giờ ta bắt đầu thay cổng nhé: Để thay đổi cổng Apache ta sẽ chỉnh […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.