cách cài đặt Archive

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails trên VPS CentOS và Fedora

May 30th, 2014 by No comments | Last Modified: May 30th, 2014
Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails trên VPS CentOS và Fedora

Trong bài viết này sẽ nói về cách cài đặt Ruby on Rails cơ bản. Bao gồm: Ruby 1.8.7 RubyGems 1.8.15 Rails 3.1.3 Sqlite3 Bài hướng dẫn này sử dụng cho Vps cài đặt hệ điều hành CentOS, Fedora. Trước tiên, bạn phải đăng nhập vào VPS của bạn bằng tài khoản root, sau đó […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.