cách cài đặt centminmod trên Centos Archive

Hướng dẫn cài đặt CentminMod trên VPS Centos 6

May 9th, 2014 by No comments | Last Modified: August 11th, 2014
Huong dan cai dat centminmod - nginx PHP-FPM - MariaDB - Phpmyadmin quan ly VPS

Lần đầu tiên mình sử dụng VPS mình dùng Servertut script để quản lý. Thực sự với người dùng mới bắt đầu sử dụng VPS, thì Servetut script thật sự tiện lợi và rất dễ dàng sử dụng vì Servertut script do tác giả Việt Nam viết nên trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.