[ Black Friday 2017 ] – Tổng Hợp Mã Giảm Giá Hosting VPS Server

cấu hình opcache Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của HZserver

Posted on: 11/10/2014 Last Updated: 09/07/2015 6 Comments

Để tăng hiệu suất VPS, trong quá trình cài đặt HZserver, Zend Opcache được cài đặt để làm trình cache php mặc định trên VPS.  Trong HZserver menu có chức năng Quản lý Zend Opcache, giúp bạn tắt, bật, clear cache php hay config RAM dành cho trình cache PHP này.

Hướng dẫn cấu hình Zend Opcache để tối ưu hiệu suất VPS

Posted on: 02/07/2014 Last Updated: 24/03/2016 29 Comments

Trình cache php Opcache hiện đang được mình tích hợp vào trong VPSSIM thành trình PHP cache mặc định. Đây là một trình cache PHP rất tốt, giá trị hit rate gần đạt 100%. Khi bạn sử dụng VPSSIM để cài đặt Webserver, VPSSIM đã config Opcache tự động, với các giá trị phù hợp với hầu hết nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên bạn cũng cần chỉnh lại để phù hợp với lượng code hiện tại trên VPS của bạn để VPS không […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN