centminmod Archive

Hướng dẫn tạo database và cài đặt WordPress cho CentminMOD

May 10th, 2014 by No comments | Last Modified: June 4th, 2014
Hướng dẫn cách cài đặt Wordpress cho CentminMOD

Trong bài trước mình đã nói về cách add thêm một domain và cài đặt phpmyadmin cho centminmod.  Tiếp theo bài này sẽ nói cách cài đặt WordPress . Chúng ta bắt đầu nào: 1. Đầu tiên bạn phải tạo một database để cài đặt WordPress sử dụng database này. Trong bài trước, mình đã […]

Hướng dẫn add thêm Domain và cài đặt phpmyadmin cho Centminmod

May 10th, 2014 by 2 Comments | Last Modified: June 2nd, 2014
Huong dan cai dat phpmyadmin vao VPS su dung Centminmod

Trong bài trước mình mình đã giới thiệu cách cài đặt Centminmod cho VPS Centos 6.x. Bài này tiếp tục hướng dẫn bạn cách thêm domain và cách cài đặt Phpmyadmin cho VPS của bạn. 1. Cách thêm Domain vào VPS Đầu tiên bạn phải trở domain về IP của VPS bạn. Tiếp theo ta […]

Hướng dẫn cài đặt CentminMod trên VPS Centos 6

May 9th, 2014 by No comments | Last Modified: August 11th, 2014
Huong dan cai dat centminmod - nginx PHP-FPM - MariaDB - Phpmyadmin quan ly VPS

Lần đầu tiên mình sử dụng VPS mình dùng Servertut script để quản lý. Thực sự với người dùng mới bắt đầu sử dụng VPS, thì Servetut script thật sự tiện lợi và rất dễ dàng sử dụng vì Servertut script do tác giả Việt Nam viết nên trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.