centos 6 và centos 7 Archive

Tôi vẫn chọn centos 6.5 còn bạn ?

December 7th, 2014 by 8 Comments | Last Modified: December 10th, 2014
centos

Sau khi hoàn thành VPSSIM, mình cũng đắn đo có cài lại centos 7 cho VPS chạy hostingaz.vn đang sử dụng centos 6.5 hay không ?  Sau khi google và tìm được một vài  bài viết so sánh hiệu suất giữa centos 6 và centos 7, mình đã quyết định không cài lại VPS mà […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.