chống lại các phần mềm Archive

Hướng dẫn ngăn chặn các phần mềm webcrawling, tải toàn bộ website

April 29th, 2014 by 1 Comment | Last Modified: April 29th, 2014
Huong dan chong lai cac phan mem tai nguyen mot

Trong chúng ta có lẽ có rất nhiều người đã từng sử dụng các phần mềm webcrawling để download toàn bộ dữ liệu website. Với các chương trình webcrawling , bạn có thể tải tất cả các hình ảnh, script, dữ liệu… của webssite về máy để đọc offline bất cứ lúc nào mà không […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.