command Archive

Lệnh restart – start – stop Nginx , Php-FPM, MariaDB (MySQL), trên Centos 6 và Centos 7

December 18th, 2014 by 5 Comments | Last Modified: December 18th, 2014
centos

Centos 7 lệnh khác khá nhiều centos 6.  Bài viết này sẽ giới thiệu về các lệnh khởi động lại, stop và start của các dịch vụ nginx, php-fpm và mysql trên centos 6 và centos 7.

Tìm hiểu lệnh host để tra cứu thông tin DNS domain trên VPS

December 7th, 2014 by No comments | Last Modified: December 7th, 2014
command find put dns

Trên Linux có tích hợp các công cụ tra cứu DNS sẵn có, trong một vài trường hợp ta có thể sử dụng luôn mà không cần đến các dịch vụ của các trang web như whois…

19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal

May 16th, 2014 by 1 Comment | Last Modified: May 16th, 2014
19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal

1. Chuyển sang thư mục khác trong SSH Sử dụng lệnh sau để thay đổi thư mục

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.