crontad Archive

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu

May 15th, 2014 by No comments | Last Modified: October 1st, 2014
Huong dan cai dat va su dung crontab tren  vps server ubuntu c

1. Crontab là gì? Cron là một tiện ích cho phép các tác vụ (tasks) tự động chạy nền trên hệ thống theo định kỳ bằng cách sử dụng các cron daemon. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng trong nó các bảng biểu (schedule) cần chạy cũng như thời gian chạy của nó. […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.