delete log file Archive

VPSSIM update 2.4.7 – Thêm chức năng “Quản Lý File Log” và cách sử dụng

May 6th, 2016 by 10 Comments | Last Modified: August 28th, 2016
huong dan clear log file php-fpm tren vps vpssim 2

Trong lần update này, mình chuyển phần “Download Log File” của VPSSIM thành  “Quản Lý File Log” với các chức năng: Xem dung lượng các file log (Nginx log, MySQL log, PHP-FPM log,Secure log) trên status bar Download log file: Download log file về máy tính Clear Log File: Reset file log về 0 KB […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.