domain Archive

Chạy nhiều domain trên VPS có nhiều địa chỉ IP khác nhau – Mỗi domain 1 IP

September 20th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
pointing-a-domain-to-a-vps-server-ip-address

Chạy nhiều domain có cùng địa chỉ IP  trên 1 VPS rất đơn giản, nếu VPS của bạn có sử dụng HZserver để cài đặt và quản lý, chúng ta có thể add domain vào VPS trong vòng 1 phút để domain đó chạy luôn. Với HZserver bạn còn có thể thêm  domain và download […]

Chuyển Domain từ non WWW thành WWW cho domain trên VPS sử dụng HZserver

July 10th, 2014 by 23 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
huowng dan chuyen non www-thanh www

Trong một bài lần trước có một bạn hỏi về vấn đề thiết lập cho domain dạng www.domain.com khi truy cập. Mình thấy đây là một câu hỏi hay nên viết một bài về vấn đề này. Khi sử dụng chức năng add domain hoặc add domain + code trên HZserver, mặc định tất cả […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.