hướng dẫn bảo mật Archive

Những bước setup cơ bản bảo mật VPS Centos trước khi sử dụng

May 17th, 2014 by 14 Comments | Last Modified: May 17th, 2014
huong dan bao mat vps c

Đây là những điều bạn cần làm khi vừa mới create VPS Centos 6 trước khi sử dụng. Bạn có thể cài đặt Apache, nginx, Lighthttpd hay sử dụng các trình vps control như zPanel.. hoặc các bash script quản lý VPS đơn giản nhưng bảo mật tốt như Servertut script và CentminMod. Với các […]

Các câu lệnh thường sử dụng nhất về IPtable Rules

May 6th, 2014 by No comments | Last Modified: May 6th, 2014
Các câu lệnh thường sử dụng nhất về IPtable Rules

1. Xóa các iptable rules hiện tại: Trước khi thiết lập các Rules mới, ta sẽ xóa hết các rules hiện tại và mặc định. Để làm điều này ta sử dụng lệnh sau: iptables -F (hoặc) iptables –flush 2. Chặn truy cập từ một địa chỉ IP đặc biệt Đây là câu lệnh rất […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.