[ Black Friday 2017 ] – Tổng Hợp Mã Giảm Giá Hosting VPS Server

hướng dẫn cài đặt FTP Server Archive

Hướng Dẫn sử dụng chức năng “Cài đặt FTP Server” Cho VPS trên HZserver

Posted on: 14/07/2014 Last Updated: 09/07/2015 37 Comments

Bình thường, nếu không cài đặt FTP Server, khi upload file lên VPS, ta thường sử dụng SFTP, một dịch vụ có sẵn trong Centos. Nếu chúng ta upload các file có dung lượng lớn, thì upload bằng SFTP qua cổng 22 sẽ rất chậm, vì vậy giải pháp tăng tốc upload là chúng ta sẽ cài đặt FTP Server cho VPS, và chúng ta sẽ sử dụng phần mềm FTP để upload các file dung lượng lớn lên. Tốc độ upload sẽ lớn hơn […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN