hướng dẫn cài đặt ubuntu Archive

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 14.04 cho máy windows 8/windows 8.1

May 7th, 2014 by 2 Comments | Last Modified: June 2nd, 2014
hương dan cai dat song song windows 8 va ubuntu 14.04, 14.10

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ubuntu 14.04 (Lubutu, xubuntu, Kubuntu ..) trên máy tính đang sử dụng hệ điều hành windows 8 hoặc windows 8.1. Với các hệ điều hành trước, việc cài đặt Ubuntu rất dễ dàng nhưng từ windows 8 việc cài đặt khó khăn hơn. Trước khi […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.