hướng dẫn crontab Archive

Hướng dẫn tạo các Cron job cơ bản

June 2nd, 2014 by 8 Comments | Last Modified: October 1st, 2014
Hướng dẫn tạo các Cron job cơ bản

Một người quản trị mạng linux thường biết rõ tầm quan trọng của việc tạo những task để nó chạy tự động trên server. Bằng cách sử dụng các lệnh trong Linux Cron ta có thể tạo những task chạy vào những giờ cụ thể đặt trước, như vào giờ nào trong ngày, vào giờ […]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu

May 15th, 2014 by No comments | Last Modified: October 1st, 2014
Huong dan cai dat va su dung crontab tren  vps server ubuntu c

1. Crontab là gì? Cron là một tiện ích cho phép các tác vụ (tasks) tự động chạy nền trên hệ thống theo định kỳ bằng cách sử dụng các cron daemon. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng trong nó các bảng biểu (schedule) cần chạy cũng như thời gian chạy của nó. […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.