hướng dẫn remote desktop Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài đặt Remote Desktop VPS” của HZserver

July 9th, 2014 by 37 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
huong dan remote desktop bang hzserver script

Trong HZserver, mình có tích hợp chức năng cài đặt và config tự động Remote Desktop VPS cho VPS. Khi sử dụng chức năng này, VPS của bạn sẽ được Cài đặt giao diện Desktop Cài đặt VNC Server và cấu hình tự động, tự động bật mỗi khi khởi động lại VPS Cài đặt […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.