hztut Archive

HZTUT – Cài đặt Remote Desktop VPS UBuntu/Centos trong 1 lệnh duy nhất

May 12th, 2014 by 150 Comments | Last Modified: March 10th, 2015
Hướng dẫn cài đặt Remote Destop cho VPS UBuntu bằng hztut

Mình thấy trên mang hướng dẫn rất nhiều về việc cài đặt remote destop cho VPS Ubuntu và Centos. Tuy nhiên các bước làm hơi dài và phức tạp. Vì vậy mình tạo ra HZtut giúp bạn đơn giản hóa tối đa việc cài đặt giao diện destop trên VPS, cấu hình và cài đặt […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.