IP Archive

Chạy nhiều domain trên VPS có nhiều địa chỉ IP khác nhau – Mỗi domain 1 IP

September 20th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
pointing-a-domain-to-a-vps-server-ip-address

Chạy nhiều domain có cùng địa chỉ IP  trên 1 VPS rất đơn giản, nếu VPS của bạn có sử dụng HZserver để cài đặt và quản lý, chúng ta có thể add domain vào VPS trong vòng 1 phút để domain đó chạy luôn. Với HZserver bạn còn có thể thêm  domain và download […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.