LAMP Server Archive

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) với PHP 5.5 trên VPS Ubuntu

July 2nd, 2014 by 2 Comments | Last Modified: July 2nd, 2014
Cai dat LAMP apcahe php mysql linux trong 1 lenh duy nhat - 9

Trong bài viết trước mình có trình bày về cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên VPS/Server Ubuntu bằng một lệnh duy nhất bằng cách sử dụng gói lệnh Tasksel. Nhưng khi sử dụng Tasksel ta được LAMP Server với PHP phiên bản 5.3. Cách dưới đây sẽ giúp bạn cài đặt LAMP […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.