lỗi grub Archive

Sửa lỗi Grub không thể khởi động máy tính khi cài lại Windows hoặc xóa Ubuntu

May 3rd, 2014 by 4 Comments | Last Modified: June 2nd, 2014
Sửa lỗi Grub không thể vào Ubuntu ( Linux Mint) sau khi cài lại Windows 3

Bạn đang dùng máy tính có Linux Ubuntu (linux mint) và Windows cài đặt song song. Windows bạn bị lỗi và bạn cài đặt lại Windows, nhưng khi bạn cài đặt xong thì bạn không thể truy cập vào Ubuntu được  nữa. Lỗi trên là do file Grub đã được sửa lại trong khi cài […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.