lỗi ssh Archive

Hướng dẫn xử lý lỗi không truy cập được SSH, SFTP vào VPS sau khi thay đổi port SSH.

May 19th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: May 19th, 2014
Hướng dẫn xử lý và cách tránh lỗi không truy cập được SSH vào VPS sau khi thay đổi port SSH mặc định

Trong bài viết trước, bàn về vấn đề bảo mật cho VPS, mình có nói đến cách thay đổi port SSH mặc định là 22 thành cổng khác trên VPS để tránh hacker scan port và hack VPS. Tuy nhiên, sau khi thay đổi port SSH và restart lại dịch vụ SSH trên VPS có […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.