mật khẩu root Archive

Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

May 3rd, 2014 by No comments | Last Modified: May 3rd, 2014
Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

Bình thường khi cài đặt linux (Ubuntu, LiLux mint, Debian…. ) cho máy tính của mình, chúng ta chỉr cài đặt mật khẩu cho user chúng ta cần dùng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải sử dụng tài khoản root để có quyền cao nhất như cài đặt XAMMP chẳng hạn. Việc tạo hay […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.