Memcache Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Memcached” của VPSSIM

March 12th, 2015 by 2 Comments | Last Modified: March 12th, 2015
Chức năng quản lý Memcache

Cũng tương tự như chức năng quản lý Zend Opcache, sử dụng chức năng  “Quản lý Memcached” của VPSSIM cũng rất đơn giản. Trong bài viết này mình sẽ nói rõ thêm về chức năng này.

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Memcached ” của HZserver

October 11th, 2014 by 2 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
huong dan su dung memcache

Zend Opache, Memcache cần thiết được cài đặt và bật trên VPS để VPS có hiệu suất tốt nhất. Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn sử  dụng chức năng Quản lý Zend Opcache, trong bài viết này mình tiếp tục với chức năng Quản lý Memcached của HZserver.

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.