mybb Archive

VPSSIM update 2.5.2 – Thêm website + Auto setup Forum code: PhpBB, MyBB, SMF và cách sử dụng

May 23rd, 2016 by 43 Comments | Last Modified: August 28th, 2016
phpbb

Sau khi update VPSSIM lên phiên bản 2.2.6, hỗ trợ thêm website vào server + cài đặt WordPress tự động, mình nhận được nhiều email đề nghị thêm tính năng tương tự với forum code. Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay mình update VPSSIM lên 2.5.2, hỗ trợ thêm website vào server với […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.